1275px-Hankyu_Nishinomiya-Kitaguchi_sta_SouthEast_Entrance_20110521